SDA Gerkesklooster Stroobos een eigen evenemententerrein gerealiseerd. Dit evenemententerrein is in 2018 officieel geopend tijdens de feestweek. Het terrein heeft ook een officiele naam gekregen namenlijk "Evenemententerrein Welgelegen" Wij zijn hier ontzettend trots op en informeren u graag hoe dit tot stand is gekomen.

We willen ook graag de Nederlandse Aardolie Maatschappij, het participatiefonds gemeente Achtkarspelen en SWA en het Iepen Mienskipsfuns provincie Fryslân bedanken voor hun financiele bijdrage. Ook bedanken we alle sponsors, donateurs en vrijwilligers die dit terrein mogelijk hebben gemaakt.