Het bestuur van het SDA is een jong en enthousiaste groep die geen uitdaging uit de weg gaat. Elk jaar proberen we weer diverse activiteiten te organiseren voor jong en oud.

Het bestuur van het SDA is een jong en enthousiaste groep die geen uitdaging uit de weg gaat. Elk jaar proberen we weer diverse activiteiten te organiseren voor jong en oud.

Klaas Bronsema

Voorzitter

voorzitter@sdags.nl

Jeanet Kiewiet

Secretaresse vice-voorzitter

secretaresse@sdags.nl

Siemon Luimstra

Penningmeester

penningmeester@sdags.nl

Jan Tjoelker

Algemeen bestuurslid

bestuur@sdags.nl

Jan de Haan

Algemeen bestuurslid

bestuur@sdags.nl

Jan de Vries

Algemeen bestuurslid

bestuur@sdags.nl

Hielke Stenekes

Algemeen bestuurslid

bestuur@sdags.nl

Stichting Dorpsactiviteiten Gerkesklooster Stroobos is op 2 mei 1994 opgericht bij notaris Palstra in Augustinusga. De oprichters waren Johannes Donker en Sijtske Rodenburg-Schuurman. De eerste bestuursleden waren Chris Brandsma, Hein Kalsbeek, Heleen van Keulen, Geiske Plantinga, Dikkie Buma, Sijtske Rodenburg-Schuurman en Jan Veenstra. Daarna zijn er meerdere bestuursleden actief geweest voor de stichting.

Eind 2009 zijn Klaas Bronsema, Siemon Luimstra, Jan de Haan, Jan Tjoelker en Hielke Stenekes benaderd door 3 leden van het toenmalig bestuur, Sjouke Brinkman, Liekle Detmar en Paul Niekerk. Deze 5 hebben in begin 2010 zitting genomen in het bestuur. In 2011 is daar Jeanet Kiewiet en in 2018 Jan de Vries aan toegevoegd. Dit bestuur heeft ten minste tot doelstelling genomen om ieder jaar een meerdaags dorpsfeest te organiseren. Daarnaast wordt geprobeerd in het voor- of najaar een activiteit te organiseren of te ondersteunen.