Algemene verordening gegevensbescherming


Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

SDA Gerkesklooster Stroobos doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij zijn echter wel genoodzaakt sommige informatie te delen met derden. Hieronder wordt beschreven welke persoonsgegevens wij verzamelen voor welk doel, en welke gegevens wij met wie delen.


Wij verzamelen uw naam, adres en bankgegevens voor de jaarlijkse incasso van het donateursgeld. Deze informatie delen wij met de Rabobank.


Uw naam en adres wordt gedeeld met de drukkerij voor het maken van de donateurskaarten.


Uw naam en adres wordt gedeeld met de bezorger van de programmaboekjes.